Loading...
The University of Chicago Header Logo
Keywords
Last Name
Institution

The formation of human populations in South and Central Asia.

Narasimhan VM, Patterson N, Moorjani P, Rohland N, Bernardos R, Mallick S, Lazaridis I, Nakatsuka N, Olalde I, Lipson M, Kim AM, Olivieri LM, Coppa A, Vidale M, Mallory J, Moiseyev V, Kitov E, Monge J, Adamski N, Alex N, Broomandkhoshbacht N, Candilio F, Callan K, Cheronet O, Culleton BJ, Ferry M, Fernandes D, Freilich S, Gamarra B, Gaudio D, Hajdinjak M, Harney ?, Harper TK, Keating D, Lawson AM, Mah M, Mandl K, Michel M, Novak M, Oppenheimer J, Rai N, Sirak K, Slon V, Stewardson K, Zalzala F, Zhang Z, Akhatov G, Bagashev AN, Bagnera A, Baitanayev B, Bendezu-Sarmiento J, Bissembaev AA, Bonora GL, Chargynov TT, Chikisheva T, Dashkovskiy PK, Derevianko A, Dobe? M, Douka K, Dubova N, Duisengali MN, Enshin D, Epimakhov A, Fribus AV, Fuller D, Goryachev A, Gromov A, Grushin SP, Hanks B, Judd M, Kazizov E, Khokhlov A, Krygin AP, Kupriyanova E, Kuznetsov P, Luiselli D, Maksudov F, Mamedov AM, Mamirov TB, Meiklejohn C, Merrett DC, Micheli R, Mochalov O, Mustafokulov S, Nayak A, Pettener D, Potts R, Razhev D, Rykun M, Sarno S, Savenkova TM, Sikhymbaeva K, Slepchenko SM, Soltobaev OA, Stepanova N, Svyatko S, Tabaldiev K, Teschler-Nicola M, Tishkin AA, Tkachev VV, Vasilyev S, Velem?nsk? P, Voyakin D, Yermolayeva A, Zahir M, Zubkov VS, Zubova A, Shinde VS, Lalueza-Fox C, Meyer M, Anthony D, Boivin N, Thangaraj K, Kennett DJ, Frachetti M, Pinhasi R, Reich D. The formation of human populations in South and Central Asia. Science. 2019 09 06; 365(6457).

View in: PubMed

collapse authors with profiles